CÔNG TRÌNH THI CÔNG CẦU CẢNG QUỐC TẾ

CÔNG TRÌNH THI CÔNG CẦU CẢNG QUỐC TẾ ; Với các hạng mục :

1/. Vệ sinh cầu cảng, mặt cầu bê tông, mặt đường ...

2/. Vệ sinh cẩu 60T.

3/.Vệ sinh mặt Ray.

4/.Vệ sinh mương cáp điện, hố neo,

5/. Hệ thống băng tải 450T.

6/. Vệ sinh phễu chứa...

CÔNG TRÌNH THI CÔNG CẦU CẢNG QUỐC TẾ

CÔNG TRÌNH THI CÔNG CẦU CẢNG QUỐC TẾ

CÔNG TRÌNH THI CÔNG CẦU CẢNG QUỐC TẾ

CÔNG TRÌNH THI CÔNG CẦU CẢNG QUỐC TẾ

CÔNG TRÌNH THI CÔNG CẦU CẢNG QUỐC TẾ
CÔNG TRÌNH THI CÔNG CẦU CẢNG QUỐC TẾ

Tin Khác

1
Bạn cần hỗ trợ?