Túi lọc bụi 15,20, 30, 40 lít (có khung sắt)

Túi lọc bụi 15,20, 30, 40 lít (có khung sắt)

Túi lọc bụi 15,20, 30, 40 lít (có khung sắt)

Túi lọc bụi 15,20, 30, 40 lít (có khung sắt)

Túi lọc bụi 15,20, 30, 40 lít (có khung sắt)
Túi lọc bụi 15,20, 30, 40 lít (có khung sắt)